ધરે બેઠા GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરો

Are You Looking for GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Download @ www.gsebeservice.com। શું તમે GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ઓનલાઇન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય તેની  જણાવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિંનતી. GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Online Download

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ GSEB અને GSHEB વેબસાઈટ @ www.gsebeservice.com, ગાંધીનગર જાહેર જનતા SSC અને HSC ની પરીક્ષાઓ માટેનો તાજેતરનો પરિપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરો ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ સુવિધા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી @ www.gsebeservice.com પર સત્તાવાર વેબસાઇટ.

GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ વિષે ટૂંકમાં માહિતી

GSEB SSC થી વર્ષ 1952 થી વર્ષ 2020 અને ધોરણ 12 થી વર્ષ 1976 થી વર્ષ 2019 સુધીના પરિણામના રેકોર્ડ્સ કલેક્ટ કરે છે . લાખો વિદ્યાર્થીઓના પરિણામોનું આ રેકોર્ડ ડિજીટલાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે. માનનીય શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના પ્રમાણપત્રોથી ઓનલાઈન પ્રક્રિયાનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્રો મેળવવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ @ www.gsebeservice.com વેબસાઇટ પર વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થી સેવાઓ પર અરજી કરવાની રહેશે, જ્યાં ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ પ્રમાણપત્ર ફી રૂ. 50 ટકા, સ્થળાંતર ફી 100/- રૂ. અને સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર ફી રૂ. 200 સ્પીડ-પોસ્ટ ચાર્જ રૂ. 5/- રૂ. જેથી વિદ્યાર્થીને ઘરે બેઠા પ્રમાણપત્ર મળી શકે.

Table of GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Download

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ
વિભાગનું નામ શિક્ષણ વિભાગ
સરકારનું નામ ગુજરાત સરકાર
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
સત્તાવાર વેબસાઈટ @ www.gsebeservice.com

ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ માટે અરજી ફી શું છે?

 • ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ફી રૂ. 50/-
 • સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર: રૂ.100/-
 • સંક્ષાતા પ્રમાણપત્ર : રૂ. 200/-
 • સ્પીડ પોસ્ટ ચાર્જ: રૂ. 50/-

SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી?

 1. સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલ અથવા કોમ્પ્યુટરમાં www.gsebeservice.com સાઇટ ખોલો .
 2. પછી મેનુ વિભાગમાં વિદ્યાર્થીઓ ટેબ શોધો
 3. પછી તેમાં સ્ટુડન્ટ્સ ઓનલાઈન સર્વિસ ટેબ શોધો.
 4. જો તમે SSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મેળવવા માંગતા હોવ તો તેમાં “10મી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ/સર્ટિફિકેટ” શોધો.
 5. જો તમે HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મેળવવા માંગતા હોવ તો તેમાં “10મી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર” શોધો.
 6. રજીસ્ટર ટેબ પર ક્લિક કરો.
 7. પછી તમારી મૂળભૂત વિગતો ભરો અને તેના પર નોંધણી કરો.
 8. પછી તમારા મોબાઈલ નંબર વડે લોગઈન કરો. અને પાસવર્ડ અને SSC અથવા HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ માટે અરજી કરો.

GSEB SSC (ધોરણ-10) – HSC (ધોરણ 12) ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ

આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે ધોરણ 10 કે 12ની માર્કશીટ ખોવાઈ જાય તો શું કરવું. ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ કેવી રીતે મેળવવી? હું ખોવાયેલી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ક્યાંથી શોધી શકું? તે કેવી રીતે મેળવવું? શું કરવાની જરૂર છે? તમને આ બધી માહિતી અહીંથી મળશે.

પરંતુ યાદ રાખો, અહીં અમે ફક્ત ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ પ્રક્રિયા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ. આ પ્રક્રિયા ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના ગુજરાત વિદ્યાર્થીઓ માટે વર્ણવવામાં આવી છે.

GSEB SSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ પ્રક્રિયા

ધોરણ 10 માધ્યમિક શાળાની SSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ કેવી રીતે મેળવવી. જો તમારી ધોરણ 10 ની માર્કશીટ ખોવાઈ ગઈ હોય અને તમે ડુપ્લિકેટ મેળવવા માંગો છો, તો તેને કહો કે તમામ પગલાંઓ અનુસરો.

સ્ટેપ 1: સૌ પ્રથમ, તમારી પાસે જે પણ દસ્તાવેજો છે અથવા ખોવાઈ ગયા છે તે આ તમામ માર્કશીટ અને દસ્તાવેજોની ઝેરોક્ષ નકલ હોવી જોઈએ. તે બધાની નકલ કરો. (પરીક્ષાની રસીદ અથવા દસ્તાવેજ હોવો જરૂરી છે જેમાં તમારો પરીક્ષા રોલ નંબર લખેલ હોય)

સ્ટેપ 2: હવે તમારી શાળામાં જાઓ જ્યાંથી તમે ધોરણ 10 બોર્ડ પાસ કર્યું છે. ત્યાં જાઓ અને તમારા આચાર્યને અરજી લખો. જેમાં મારી ધોરણ 10 ની માર્કશીટ કોઈપણ કારણસર ખોવાઈ કે ખોવાઈ ગઈ છે. હું તેને ફરીથી મેળવવા માંગુ છું, કૃપા કરીને મને મદદ કરો.

સ્ટેપ 3: શાળા વહીવટીતંત્ર તરફથી, તમને ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મેળવવા માટે એક અરજી ફોર્મ આપવામાં આવશે, તેમાં બધી માહિતી યોગ્ય રીતે ભરો. તમે અહીંથી ઓનલોન ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ફોર્મ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

સ્ટેપ 4: આચાર્યની સહી (સાચી) પછી તમારે તમારા રાજ્યમાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસમાં જવું પડશે. અહીં તમને તેનું સરનામું આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં જે વડોદરામાં હતું તે હવે ગાંધીનગર જવું પડશે. (પરિપત્ર વાંચો)

સ્ટેપ 5: ઓફિસ ગયા પછી તમારે માત્ર ₹25/50ની ફી ચૂકવવી પડશે. તમારું અરજીપત્રક પણ આપો.

સ્ટેપ 6: જો કે તે જ દિવસે, થોડા સમય પછી તમને અહીંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ આપવામાં આવે છે પરંતુ જો કોઈ કારણોસર તમે તે જ દિવસે તે મેળવી શકતા નથી, તો તમને તારીખ પણ આપવામાં આવે છે, અને તે જ દિવસે તમને ફરીથી ડુપ્લિકેટ આપવામાં આવે છે. માર્કશીટ મળશે.

સ્ટેપ 7: આ રીતે તમને ધોરણ 10 ની ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ, પ્રમાણપત્ર, સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર મળે છે.

GSEB HSC ધોરણ 12 ની ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ કેવી રીતે મેળવવી

જો તમારું ધોરણ 12 નું પ્રમાણપત્ર, માર્કશીટ અથવા સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર ખોવાઈ ગયું છે, ચોરાઈ ગયું છે અને તમે નવું ડુપ્લિકેટ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માંગો છો તો અહીં જણાવેલ પગલાંને અનુસરો.

સ્ટેપ 1: સૌ પ્રથમ, તમારી પાસે જે પણ દસ્તાવેજો છે અથવા ખોવાઈ ગયા છે તે આ તમામ માર્કશીટ અને દસ્તાવેજોની ઝેરોક્ષ નકલ હોવી જોઈએ. તે બધાની નકલ કરો. (
પરીક્ષાની રસીદ અથવા દસ્તાવેજ હોવો જરૂરી છે જેમાં તમારો પરીક્ષા રોલ નંબર લખેલ હોય)

સ્ટેપ 2: હવે તમારી શાળામાં જાઓ જ્યાંથી તમે ધોરણ 10 બોર્ડ પાસ કર્યું છે. ત્યાં જાઓ અને તમારા આચાર્યને અરજી લખો. જેમાં મારી ધોરણ 10 ની માર્કશીટ કોઈપણ કારણસર ખોવાઈ કે ખોવાઈ ગઈ છે. હું તેને ફરીથી મેળવવા માંગુ છું, કૃપા કરીને મને મદદ કરો.

સ્ટેપ 3: શાળા વહીવટીતંત્ર તરફથી, તમને ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ મેળવવા માટે એક અરજી ફોર્મ આપવામાં આવશે, તેમાં બધી માહિતી યોગ્ય રીતે ભરો. તમે અહીંથી ઓનલોન ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ફોર્મ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

સ્ટેપ 4: આચાર્યની સહી (સાચી) પછી તમારે તમારા રાજ્યમાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની ઓફિસમાં જવું પડશે. અહીં તમને તેનું સરનામું આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં જે વડોદરામાં હતું તે હવે ગાંધીનગર જવું પડશે. (પરિપત્ર વાંચો)

સ્ટેપ 5: ઓફિસ ગયા પછી તમારે માત્ર ₹25/50ની ફી ચૂકવવી પડશે. તમારું અરજીપત્રક પણ આપો.

સ્ટેપ 6: જો કે તે જ દિવસે, થોડા સમય પછી તમને અહીંથી ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ આપવામાં આવે છે પરંતુ જો કોઈ કારણોસર તમે તે જ દિવસે તે મેળવી શકતા નથી, તો તમને તારીખ પણ આપવામાં આવે છે, અને તે જ દિવસે તમને ફરીથી ડુપ્લિકેટ આપવામાં આવે છે. માર્કશીટ મળશે.

સ્ટેપ 7: આ રીતે તમને ધોરણ 10 ની ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ, પ્રમાણપત્ર, સ્થળાંતર પ્રમાણપત્ર મળે છે.

Important Link

GSEB SSC ધોરણ-10 ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ અહીં ક્લીક કરો
GSEB HSC ધોરણ-12 ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ અહીં ક્લીક કરો
ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ઓફિશિયલ પ્રેસ નોટ અહીં ક્લીક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લીક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લીક કરો

નોંધ :- આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે લખવામાં આવ્યો છે, વધુ માહિતી માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો…..

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને GSEB SSC HSC ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ ડાઉનલોડ સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, MahitiAapo.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.